kryžkryžiais


kryžkryžiais
krỹžkryžiais adv. 266, krýžkryžiais Slnt, Ms, Škn 1. kryžmai, kryžiumi: Ten eina krỹžkryžiais keliai į visas puses Užv. Reik padėti nors du medžiu kryžkryžiais Grz. Lūžtvės medžių suvirtusios, vė[ja]s krýžkryžiais suvertė J. 2. skersai ir išilgai, vingių vingiais: Krỹžkryžiais išvaikščiojau visą girelę Kl. Zuikis, kryžkryžiais bėginėdamas ir cypdamas, bandė smaugiką nusikratyti prš. Krỹžkryžiais suraizgė sumazgė Brs. Visi butai sudriskę, kiti kryžkryžiais susprogę nuo apačios iki viršaus Kel1880,255. Paleidęs takelį, kryžkryžiais klajoja . 3. tarpais, atvejais, pakaitomis: Kryžkryžiais šąla žiemą (šąla ir leidžia) Šts.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kryžkryžiais — krỹžkryžiais prv. Teñ keliai̇̃ ei̇̃na krỹžkryžiais į visàs pusès …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kryžkreižėmis — adv., kryžkreižėms 1. žr. kryžkryžiais 1: Tokiu du berniuku eina kryžkreižėmis po mūsų laukus Kal. Ėjau kryžkreižėms par miestą Slnt. Kryžkreižėms šniūreliai išsaistyti – gal džiaustyti drabužius Šts. Kryžkreižėms suraityti buvo dobilai, rugiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lūžtvė — sf. (1), lūžtvė̃ (3) 1. suverstos medžių išvartos, išlaužos, sankritos: Vė[ja]s lūžtves suvertė – a eglių, a epušių, visaip kryžkryžiais Škn. Lūžtvė̃ miško, kad sukritę nulaužti medžiai tankmėse J. Girio[je], pjauny[je], kur lūžtvės: kerplėšos,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvartyti — Rtr, KŽ iter. suversti: 1. Medžiai suvartyti kryžkryžiais NdŽ. Vėjas visus rugius suvar̃tė Ds. Tik kūnų šimtai, suvartyti keistai, ilgai, dar ilgai ten ilsėjos Mair. | refl.: Susivar̃tę rugiai NdŽ. Miške medžiai susivar̃tę į visas puses Dkš. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtrėkšti — užtrė̃kšti, ùžtreškia, ùžtrėškė tr., užtrėkšti NdŽ 1. S.Dauk užšvirkšti, užtėkšti: Ùžtrėškė uogą (uogos sulčių) ant drabužių DŽ1. Turu tokių užtrėškamų̃ vaisčiukų – gyna tas įsibrėžimas Krš. Reik kryžkryžiais iš visų spenių ant visų keturių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • velketai — velkẽtai sm. pl. (2) K, LsB570 1. Sch337, N, K žr. velketas 1: Su velkẽtais velka žagrę: dvi karti sudėti kryžkryžiais dėl vilkimo vadinas velkẽtais J. Uždėk akėčias ant velkẽtų Vdk. ^ Kelines pasidėjęs: „Še, Dieve, padėk“. – Kad artojis art… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vytis — 4 vytìs sf. (4) Rtr, Š, DŽ, OGLII242, FrnW, NdŽ, KŽ, LKAI63, J.Jabl, P.Skar, vytis (1) [K], BzBkXXX123; SD1192, SD395, Sut, I, N, LsB546, M, LVIV647, vitìs (4) Skd, (2) Ms, Slnt 1. Pnm, Rd, Ds, Slnt plona, lanksti medžio šaka, ppr. naudojama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvarvinti — įvar̃vinti K, Rtr, NdŽ, KŽ; N caus. įvarvėti 1: Taukų įvar̃vink biškelį J. Nebeteka verdulis, o gal dar man įvar̃vintumei nors truputį Š. Invar̃vyk jai lašukų nuog nervų, – nebesdraskis Mtl. Nuomarin numirus, reik į mažąjį pirštelį kryžkryžiais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šermukšninis — 2 šermukšnìnis, ė adj. (2) DŽ, NdŽ, KŽ, šermùkšninis (1) BŽ497, LKAI158; I, M, LL51 1. Rgv padarytas iš šermukšnio: Šermukšnìnės malkos ne ką blogesnės už ąžuolines Gg. Ir pri tos aukos buvo pečiukai pri krantų, kuriuos kūrė su šermukšninims… …   Dictionary of the Lithuanian Language